Dokončeno
78%

2. KROK

Zodpovězte následující otázky, pro co nejpřesnější nastavení parametrů vašeho účtu.

Jaký je cíl/záměr vašeho webu? Co od něho očekáváte?
Jaký je váš produkt nebo služba? Co nabízíte?
Jaký je obor vašeho podnikání, téma vašeho webu?
Co vás v tuto chvíli nejvíce brzdí, s čím byste aktuálně potřebovali nejvíce pomoci?