PŘEDSTAVUJEME VÁM NEJNOVĚJŠÍ GENERACI MioWebu, VERZI 3.0

NYNÍ JE TVORBA WEBU S JEŠTĚ VĚTŠÍ LEHKOSTÍ

Aktualizace MioWebu 3.0

Níže naleznete seznam aktualizací a co nového do MioWebu přidávají a jaké chyby opravují.

MioWeb 3.0.4.2

14.6. 2019

Přidali jsme možnost přejmenovat vytvořené předdefinované obsahy, poupupy, hlavičky, patičky atd. Také jsme opravili několik chyb.

 • Přidána možnost přejmenovat předdefinovaný obsah, obsah patičky, hlavičky, slidery a popupy.
 • Do elementu Autor/lidé jsme přidali instagram.
 • Opraveno chybné chování editoru, kdy se při duplikování elementu blok s obsahem nezduplikoval jeho obsah.
 • Opravena chyba, kdy při opakovaném duplikování jednoho elementu vznikaly elementy s identickým ID, což vedlo k nefunkční editaci.
 • Oprava chybného vykreslování některých prvků Guttenberku, zejména galerie.
 • Opravena chyba, kdy se po testovací platbě přes platební bránu v editoru otevírala děkovací stránka uvnitř iframu.
 • Opravena chyba, kdy se na faktuře nepřičítala k ceně dopravy cena za dobírku.
 • Opravena chyba, kdy se při přepnutí z MioWebu 2.0 na 3.0 změnil poměr obrázků z poměru 4:3 na originální.
 • Opravena chyba kdy docházelo k chybnému vykreslení Seznamu lekcí, v případě, když element obsahoval seznam stránek do kterých neměl návštěvník přístup.

MioWeb 3.0.4.1

30.5. 2019

 • Opravena chyba, kdy se k ceně dopravy nepřipočítavala na faktuře dobírka.

MioWeb 3.0.4.0

29.5. 2019

Připravili jsme pro vás 5 nových šablon pro restaurace. Dále jsme přidali automatické stahování kurzů z FAPI. Také jsme zvýšili bezpečnost MioWebu, odstranili zranitelnost proti XSS útokům a opravili řadu chyb.

 • Přidali jsme 5 nových šablon pro restaurace.
 • Zvýšili jsme bezpečnost MioWebu a odstranili zranitelnost proti XSS útokům.
 • Přidali jsme možnost nastavit zastavení členství u notifikací ve FAPI.
  (viz. nápověda Registrace do členské sekce přes FAPI formulář 3.0)
 • V eshopu se nyní automaticky jednou deně stahují kurzy měn z FAPI. Pokud tedy v eshopu nakupuje někdo v cizí měně, cena je přepočítána podle aktuálního kurzu z FAPI. Odstranili jsme proto nastavení kurzu pro EUR v eshopu. Toto nastavení je přebíráno z FAPI, které si je denně aktualizuje podle kurzů měn bank a také nabízí možnost nastavit si vlastní výši kurzů.
 • Doplnili jsme podporu dalších měn, které podporuje FAPI, při nákupu v eshopu.
 • Doplnili jsme slovenské překlady pro některé texty v eshopu a členské sekci.
 • Doplinili jsme italské překlady pro některé texty na blogu.
 • Doplinili jsme anglické překlady v profilu člena v členské sekci.
 • Přidán meta tag pro výpis Facebook APP ID.
 • Opravena chyba, kdy na mobilních zařízeních docházelo k samovolnému zavírání menu při skrolování.
 • Opravena chyba, kdy se v Internet exploreru nezobrazovaly na webu ikony.
 • Opravena chyba, kdy se v Internet exploreru nesprávně zobrazovalo zarovnání tlačítka.
 • Opravena chyba, kdy bylo možné použít slevový kód na variantu produktu, která neměla použití slevového kódu povoleno.
 • Opravena chyba, která způsobovala nefunkčnost nastavení elementů v případě, kdy se jim nastavilo vlastní ID.
 • Opravena chyba, kdy na vyšších verzích PHP nefungovaly správně seznamy úkolů v členské sekci.
 • Opravena chyba, kdy po přechodu z 2.0 na 3.0 zmizela tlačítka u wordpressových komentářů.
 • Opravena chyba, kdy se po přechodu z 2.0 na 3.0 na některých místech chybně přebarvil text na černo.
 • Opravena chyba, kdy element text nebo nadpis přidával na konci textu nový řádek.
 • Opravena chyba v ukládání nastavení elementů, kdy mohlo docházet k tomu, že element zmizel a místo něj se objevila hláška element není podporován.
 • Opravena chyba, kdy v členských sekcích nefungovalo skrývání bloků a elementů na různých zařízeních.
 • Opravena chyba, kdy v administraci MioWebu nefungovalo odkazování pomocí absolutních adres.
 • Opravena chyba, kdy docházelo k odhlášení administrátora z editace webu, pokud měl nastavené dočasné členství v členské sekci a toto členství již vypršelo.
 • Opravena chyba, kdy se chybně vykresloval Formulář v případě, kdy bylo zvoleno zobrazení polí vedle sebe a formulář obsahoval oznámení o použití osobních údajů (GDPR).
 • Opravena chyba, kdy se na zařízeních iOS nesprávně vykreslovalo tlačítko u prodejního formuláře FAPI.
 • Opravena chyba, která způsobovala, že nefungovala komunikace SimpleShopu s API MioWebu.
 • Opravena chyba, která způsobovala nesprávné fungování SmartEmailing formulářů v případě, že byly na stránce umístěny dva stejné formuláře, které obsahovaly zaškrtávací políčka nebo radio buttony.
 • Opravena chyba, kdy se vypisovala chybová hlášení u výpisu lekcí v členské sekci v případě, že se smazalo nastavení omezení počtu slov v popisu lekce.

MioWeb 3.0.3.0

16.4. 2019

Přidali jsme do eshopu dlouho očekávané slevové kódy, podporu pro LinkedIn a také jsme opravili několik chyb.

 • Přidána možnost využít slevových kódů v eshopu (nápověda).
 • Přidána podpora LinkedIn.
 • U eshopu se zobrazuje výchozí země klienta v objednávce na základě výchozí měny eshopu.
 • U eshopu se v objednávce vypisuje seznam dostupných zemí podle nastavení FAPI.
 • Přidána možnost nastavit velikost názvu u obálky knihy i pro mobilní zařízení.
 • Přidány dva nové grafické oddělovače bloků.
 • Upraven způsob, jakým se ukládají návštěvy na blogu. Nyní by mělo být měření přesnější.
 • Opravena chyba, kdy se například u zadané ceny 0.5 EUR v eshopu zobrazovala cena jako "Zdarma"
 • Opravena chyba, kdy se při zapnutí skladů u produktu neobjevily vstupní pole pro zadání množství na skladě.
 • Opraveno stránkování, když jsou v nabídce produkty, které se nezobrazují, protože nejsou na skladě.
 • Opravena chyba, kdy se nenačítaly všechny seznamy ze SmartEmailingu, pokud jich bylo více než 500.
 • Opravena chyba, kdy se element sociální ikony zobrazoval při editaci chybně v obsahu před hlavičkou a v patičce.
 • Opravena responzivita autorboxu na blogu.
 • Opravena chyba, kdy se ve widgetu na blogu nesprávně zobrazoval popup formulář.
 • Opravena chyba, kdy se u elementu prodejní formulář nezobrazovalo nastavení vzhledu v případě, že se použil formulář FAPI.
 • Opravena chyba, kdy nešla stránce skrýt patička.
 • Opraveno chybné chování při editaci elementu s nastavenou animací.
 • Opravena chyba, kdy se špatně vypisoval tag meta robots.
 • Opravena možnost zadat kotvu nad elementem ikona.
 • Opravena chyba, kdy se u zadávání obsahu řádkového ceníku neměnil obsah při jeho úpravách.
 • Opraveno zobrazení ohraničení tabulek v závislosti na pozadí.
 • Opraveno nesprávné zobrazení textu ve formuláři v sidebaru při nastavení režimu pop-up.

MioWeb 3.0.2.1

11.3. 2019

Oprava chyby, kdy přestala fungovat administrace webu v případě kdy byl web propojený s FAPI ale nebyl nainstalován eshop.

MioWeb 3.0.2.0

10.3. 2019

V této verzi jsme pro vás připravili napojení na SimpleShop. Také jsme se koukli na optimalizaci výkonu, vylepšili kalendář akcí a přidali do textů automatické doplnění pevných mezer.

 • Přidáno napojení na SimpleShop - nyní můžete vkládat prodejní formuláře SimpleShopu pomocí elementu Prodejní formulář a nastavit automatické přidávání členů do členské sekce po zaplacení.
 • Optimalizovali jsme výkon MioWebu.
 • MioWeb nyní do textů automaticky přidává pevné mezery před předložky. Předložky tak nezůstávají na koncích řádků.
 • Přidány kategorie a čas začátku akce do kalendáře akcí.
 • Přidána možnost nastavit záporné horní odsazení u elementů.
 • Přidali jsme možnost nastavit akci na klik nad mockupy v elementu Grafické prvky.
 • Opravena řada drobných chyb - zejména chybu v napojení na MailChimp, chybové hlášky spojené s vyššími verzemi PHP, chybu zobrazení při omezení zobrazení jen pro určité zařízení, chybu v zobrazení facebook komentářů v případě že není nastavená url stránky a chybu kdy se v elementu Výpis produktů chybně zobrazovaly nedostupné produkty.

MioWeb 3.0.1.0 - 3.0.1.24

V těchto verzích jsme se věnovali zejména optimalizaci přechodu z MioWebu 2.0 na 3.0 a opravě chyb a drobným úpravám ve fungování MioWebu 3.0.

MioWeb 3.0

5.11. 2018

Vydali jsme novou verzi MioWeb 3.0 s řadou vylepšení a přepracovaným vizuálním editorem.