Aktuální verze

Prozkoumejte, co nového jsme letos přidali.

Mioweb 3.0.19.0

Datum vydání: 7. 7. 2021

 • Přidána jednotka parametru produktu u variant eshopu.
 • Upraveno zobrazení a překlady některých popisků a hlášení.
 • Optimalizována editace detailu produktů.
 • Optimalizováno nastavení favicony v případě použití obrázku s absolutní URL adresou.

Pokud je váš web na hostingu Miowebu, aktuální verzi máte rovnou k dispozici. V opačném případě můžete aktualizaci provést jednoduše podle této nápovědy.

Mioweb 3.0.18.0 - 3.0.18.2

Datum vydání: 1. 7. 2021

 • Přidána kompatibilita s novou verzí API fakturační aplikace FAPI.
 • Přidána Tiktok ikonka do elementu „Sociální ikony".
 • Přidána podpora pro připojení databáze přes unix socket (Websupport).
 • Přidána blokace pluginu WP Customizer i pro weby na vlastním webhostingu.
 • Optimalizováno nastavení šířky Facebook Page pluginu v popupu po jeho otevření.
 • Optimalizováno nahrávání souborů ve Windows, které v určitých případech nepracovalo správně.
 • Optimalizováno nahrávání souborů pro weby hostované na svethostingu.cz.
 • Optimalizováno automatické generování nepoužívaných velikostí obrázků, aby nezabíraly tolik prostoru na webhostingu.
 • Optimalizováno vytváření nových stránek v cestách zákazníka.
 • Opravena chyba v elementu Odpočet při nastavení „Začít odpočet od začátku dne".

Pokud je váš web na hostingu Miowebu, aktuální verzi máte rovnou k dispozici. V opačném případě můžete aktualizaci provést jednoduše podle této nápovědy.

Mioweb 3.0.17.0 - 3.0.17.3

Datum vydání: 24. 5. 2021

 • Do e-shopu přidáno Twisto jako nová platební metoda.
 • Povolen smooth scrolling na kotvy při kliknutí na element "Odkaz" a odkaz v elementu "Nadpis".
 • Hláška o nemožnosti dokončit objednávku kvůli nenastaveným obchodním podmínkám přesunuta i do prvního kroku objednávky. Zároveň odebráno tlačítko "Pokračovat".
 • Do procesu objednávky v e-shopu přidána validace telefonního čísla.
 • Ošetřena situace, kdy se klientovi po zaplacení objednávky přes FAPI formulář má přiřadit přístup do dvou členských sekcí zároveň.
 • Opraveno stránkování komentářů na detailu produktu.

 • Opraveno levé odsazení v elementu "Seznam lekcí" při nastaveném stylu č. 6 (obrázek vlevo, obsah vpravo) a zároveň skrytém obrázku.

 • Opravena chyba, která způsobovola, že se nenastaví dostatečně velká výška colorbox pop-upu, pokud v něm je FB page plugin.
 • Opravena chyba, která při nastavené fixní hlavičce způsobovala nepřesné scrollnutí stránky při kliknutí na scrollovací šipku (posunutí na další blok).

 • Opravena chyba, která při scrollnuté stránce a nastavené fixní hlavičce způsobovala špatné odsazení lišty nástrojů.
 • Opravena chyba, která při scrollnuté stránce a nastavené fixní hlavičce způsobovala špatné centrování pop-upů.

Pokud je váš web na hostingu Miowebu, aktuální verzi máte rovnou k dispozici. V opačném případě můžete aktualizaci provést jednoduše podle této nápovědy.

Mioweb 3.0.16.0

Datum vydání: 27. 4. 2021

 • Přidání funkce, která v případě, že v eshopu není nastavena stránka s obchodními podmínkami, zobrazuje v posledním kroku objednávky chybové hlášení a zároveň skrývá tlačítko „Objednat”.
 • V cestách zákazníků přidáno informační hlášení, pokud se stránka použitá v cestě zákazníka nachází v koši nebo pokud byla smazána.
 • Jelikož většina mobilních prohlížečů blokuje přehrávání videa na pozadí webů, byla odebrána možnost aktivace přehrávání videa na pozadí bloku na mobilech.
 • Z důvodu chyby na straně Facebooku byla odebrána možnost nastavení barevného schématu u elementu Facebook komentáře.
 • Doplněno automatické předvyplňování FAPI formuláře s novým designem údaji aktuálně přihlášeného zákazníka.
 • Optimalizováno načtení FAPI formuláře s novým vzhledem.
 • Optimalizováno nastavení parametrů „Skrýt obrázky“ a “Mezery mezi sloupci“ u elementů, které je nepodporovaly.
 • Optimalizováno zobrazení exit pop-upu, aby se zobrazoval s vyšší přesností.
 • Optimalizována funkce odkazování na kotvu (bloku nebo elementu) tak, aby se začátek odkazovaného obsahu zobrazoval až pod fixní hlavičkou (pokud je používána).
 • Opraveno překrývání okna s výběrem data v nastavení stránek cest zákazníka.
 • Opraveno skrolování na kotvu v režimu editace webu.
 • Opravena chyba, kdy v některých případech nefungoval správně výběr barvy z paletky.
 • Opravena nefunkčnost animace zobrazení elementu v případě, že bylo u elementu zároveň nastaveno zobrazení se zpožděním.

Mioweb 3.0.15.0 - 3.0.15.1

Datum vydání: 15. 4. 2021

 • Vylepšení členské sekce, kdy je nově možné vytvářet účty skrze akci po uplatnění voucheru vytvořeného ve FAPI.
 • Funkce Import webu nově dokáže importovat i rozsáhlejší weby.
 • Do vlastních kódů přidána možnost vkládat do těla stránky kód za tag <body>.
 • Na mobilních zařízeních je nově možné vypnout fixní hlavičku.
 • U elementu Čísla byla přidána možnost zadat záporná a desetinná čísla.
 • Doplněny chybějící anglické překlady u komentářů.
 • Optimalizována rychlost administrace u webů s velkým množstvím stránek.
 • Optimalizována situace, kdy je do A/B testu přidána varianta, u které není nastaveno, jaký obsah se má zobrazovat.
 • Opravena responzivnost Facebook page pluginu.
 • Opravena chyba při posílání zásilky do Zásilkovny, kdy se defaultně používalo jméno zákazníka z fakturačních údajů a ne z dodacích údajů.
 • Opravena chyba, kdy se u stránek vložených do cesty zákazníka, správně neukládal parametr „Nevypisovat v menu kampaně”.
 • Opravena chyba, kdy se při importu a exportu webu nepřenášely přednastavené styly tlačítek.
 • Opraveno chování elementu Počet stažení, který v některých případech nezobrazoval správně čísla.

Pokud je váš web na hostingu Miowebu, aktuální verzi máte rovnou k dispozici. V opačném případě můžete aktualizaci provést jednoduše podle této nápovědy.

Mioweb 3.0.14.0

Datum vydání: 22. 3. 2021

 • Blacklist škodlivých nebo nefunkčních pluginů - Mioweb nyní obsahuje seznam pluginů, o kterých víme, že nějakým způsobem způsobují potíže ve fungování webů. Při aktivaci jakéhokoli pluginu na vašem webu se kontroluje, zda je plugin „nezávadný“ a až pokud to tak je, dokončí se jeho instalace. Věříme, že to ušetří naší podpoře i vám spoustu starostí s tím, že se minimalizuje rizikoho instalace pluginu, který způsobí částečnou nebo úplnou nefunkčnost webu.
 • Přidána možnost resetovat statistiky v Cestách zákazníků.
 • V elementu „Like button“ pro Facebook like tlačítka jsme odstranili možnost zobrazení obrázků přátel, kteří dali like. Facebook tuto možnost dále nepodporuje.
 • Optimalizováno mazání členských sekcí, kdy se po smazání poslední členské sekce a po přidání nové zařadili členové původní (smazané) členské sekce i do nové členské sekce.
 • Optimalizováno chování vlastního formláře, kdy se předávala (kvůli možnosti jedinečné identifikaci konverze) na děkovací stránku čitelná e-mailová adresa odesilatele formuláře. Nově se pro tyto účely předává zakódovaná e-mailová adresa, která může sloužit jako jedinečný identifikátor, ale zároveň je „nečitelná“.
 • Optimalizace práce s PNG obrázky při nahrávání na web.
 • Opravena chyba, kdy se na webu nepřeváděli textoví smailíci do grafické podoby (v případě že je tato funkce ve Wordpdressu aktivní)
 • Opravena chyba, kdy v některých případech docházelo k rozdílnému zobrazení menu v hlavičce webu u přihlášených a nepřihlášených uživatelů.
 • Opravena chyba, kdy při změně nadřazené stránky v nastavení stránky nedocházelo ke správnému přesměrování na novou url. Po uložení nového nastavení se pak stránka zobrazila jako neexistující (to proto že byla na jiné url).
 • Opravena chyba, kdy se po dvou dnech resetoval odpočet od vstupu na nějakou stránku.
 • Opravena chyba, kdy docházelo k nesprávnému zarovnání prvků, u kterých byla nastavena animace a zároveň zobrazení se zpožděním.
 • Opraveno zobrazení e-mailů v Gmailu, které jsou generované vlastním formulářem.
 • Drobné opravy překladů u komentářů pro SK, DE a EN.

Pokud je váš web na hostingu Miowebu, aktuální verzi máte rovnou k dispozici. V opačném případě můžete aktualizaci provést jednoduše podle této nápovědy.

Mioweb 3.0.13.0

Datum vydání: 9. 3. 2021

 • Optimalizováno měření u cest zákazníků (funnelů).
 • Optimalizováno zobrazení popupu při vložení zboží do košíku.
 • Optimalizováno zarovnání textu v bloku při zarovnání dolu.
 • Optimalizováno odhlašování z členských sekcí.
 • Optimalizováno upozornění na nutnost nastavení stránky s obchodními podmínkami u eshopu v případě, kdy je v nastavení aktivní nutnost souhlasu zákazníka s obchodními podmínkami.
 • Opraveno zobrazení MailChimp formulářů, kdy se jednotlivá pole zobrazovala v nesprávném pořadí a nesprávně se zobrazovaly také některé texty.
 • Opraveno zobrazení Twitter a LinkedIn tlačítek u blogu.
 • Opraveno odsazení elementu Ceník na mobilních zařízeních
 • Opravena chyba, kdy se v seznamu stránek nezobrazovaly podstránky smazané stránky.

Pokud je váš web na hostingu Miowebu, aktuální verzi máte rovnou k dispozici. V opačném případě můžete aktualizaci provést jednoduše podle této nápovědy.

Mioweb 3.0.12.9 - 3.0.12.11

Datum vydání: 18. 2. 2021

 • Přidáno automatické odstranění nadbytečných mezer ze zadaných údajů při nákupu v eshopu, které způsobovaly, že tyto údaje neprocházely validací.
 • Přidány anglické překlady pro popisky způsobů plateb.
 • Optimalizováno napojení na Zásilkovnu v reakci na odstranění České pošty a také dalších změn v nabídce dopravců.
 • Optimalizováno vrstvení vyskakovacích oken. To znamená, že nyní je funkční i možnost otevření vyskakovacího okna z vyskakovacího okna.
 • Opravena chyba, kdy se při ruční synchronizaci eshopu s FAPI vždy vytvářel nový formulář ve FAPI.

Pokud je váš web na hostingu Miowebu, aktuální verzi máte rovnou k dispozici. V opačném případě můžete aktualizaci provést jednoduše podle této nápovědy.

Mioweb 3.0.12.8

Datum vydání: 18. 1. 2021

 • Přidána podpora nového formátu google fontů.
 • Upraven hlavní nadpis detailu produktu, tak aby se zobrazoval jako H1.
 • Do Google feedu byl přidán parametr Condition.
 • Optimalizováno formátování parametru Cena v Google feedu.
 • Optimalizováno chování elementu Odpočet, který má nastavené přesměrování na stejnou stránku, na které je odpočet tak, aby nedocházelo k zacyklení přesměrování.
 • Opraveno řazení stránek ve výběru stránek.
 • Opravena chyba, kdy po smazání stránky, která je nastavena jako přihlašovací stránka členské sekce, došlo k chybnému zobrazení struktury stránek dané členské sekce.
 • Opravena chyba, kdy se nezobrazovala ikona košíku v hlavičce eshopu.
 • Opravena chyba, kdy se přestal centrovat textový styl odpočtu.
 • Opravena chyba, kdy do formulářů nešla zadat emailová adresa, která měla doménu nejvyššího řádu delší než 6 znaků.
 • Opraveno fungování animací Mioweb elementů v blogových článcích.
 • Opravena gramatika textů sdělujících počet kusů na skladě v eshopu.
 • Opravena chyba, kdy se v SmartEmailing formulářích u polí pracujících s datumem nezobrazoval popup s výběrem datumu.
 • Opraveno zobrazení galerie nastavené jako slider v blogových článcích.
 • Opravena chyba, kdy odkaz na zadání slevového kódu v košíku, přebíral chybně nastavení barvy.
 • Opravena chyba, kdy docházelo k chybnému fungování elementu Vlastnosti, v případě že obsahoval v obsahu specifické HTML tagy.
 • Opravena chyba, která znemožňovala export stránek nebo webů na hostinzích s určitým nastavením PHP.
 • Opravena kontrola oprávnění přístupu na stránku v členské sekci, kdy se klientům primárně zobrazuje informace že na stránku nemají přístup. Až pokud mají přístup, tak se zobrazuje kdy bude stránka zveřejněna v rámci evergreen nastavení.
 • Opraveny některé SK překlady u hlášek o nedostupnosti stránky v členských sekcích.

Pokud je váš web na hostingu Miowebu, aktuální verzi máte rovnou k dispozici. V opačném případě můžete aktualizaci provést jednoduše podle této nápovědy.