PŘEJETE SI OVLÁDNOUT MIOWEB A TVOŘIT SVŮJ WEB S RADOSTÍ?

PŘIJĎTE NA WORKSHOP 14. - 15. 2. V PRAZE

CO JE ARCHITEKTURA WEBU

Jedná se o rozvržení jednotlivých částí webu do logického celku. Architektura webu by měla být postavena tak, aby jednotlivé prvky webové stránky (tedy menu, logo, texty, blog atd.) byly umístěny takovým způsobem, aby je návštěvník intuitivně našel a aby mu orientace na webu nedělala problémy.

Víme, že je toto vysvětlení příliš stručné, a proto právě pracujeme na jeho rozšíření.