Vyzkoušejte Mioweb na 14 dní za 1 Kč! Objevte všechny výhody a funkce, které vám nabízí. Začněte tady.

Co je autoresponder

Termín autoresponder je anglické slovo, které v překladu znamená „automatický odpovídač“. Proto se lze někdy setkat i s dalším pojmenováním, a to e-mailový automat.

Označuje automaticky poslaný e-mail dle předem určeného scénáře a schématu. K nastavení a specifikaci akcí, které vyvolají jeho zaslání uživateli z databáze, slouží e-mailingové aplikace a specializované nástroje. Jako pojem tedy spadá do oblasti e-mailového marketingu, případně content marketingu.

Autoresponder může mít různé podoby, od jednoduchého potvrzení objednávky, které obdrží zákazník na e-shopu po objednání zboží, až po pravidelný zpravodaj, co v určitých časových odstupech průběžně informuje uživatele o nabízených službách.

Stejně jako jakákoliv jiná marketingová aktivita, i autorespondery vyžadují správnou strategii, která bere v potaz cílovou skupinu a její potřeby, odpovídá cestě zákazníka a má vhodně stanovené cíle. O úspěchu kampaně proto rozhoduje řada faktorů – např. zvolený tón komunikace, copywriting či dobré načasování apod.

Hlavní výhody autoresponderu:

  • automatizuje důležité procesy = šetří čas a peníze,
  • zvyšuje povědomí o značce,
  • buduje vztah s uživatelem/zákazníkem,
  • podporuje návštěvnost webu či cross-selling,
  • umožňuje získávat data o zájmech i chování návštěvníků.

Na druhé straně představuje autoresponder přínos i pro samotné uživatele. Pokud je koncipovaný jako magazín, průvodce nějakým procesem či nápověda, usnadňuje orientaci na webu nebo vzdělává atd.

Základní typy

Autorespondery je možné rozdělit do dvou hlavních kategorií, na tzv. časové a po akci. Kromě tohoto upřesnění existují i další, záleží na povaze e-commerce projektu i cílech, které se k nim vážou.

  • Časový autoresponder: jde o řetězec e-mailů posílaných za sebou v přesném pořadí a v pevných časových intervalech (po 3 dnech, po týdnu, po měsíci atd). Typicky se používají u e-learningů a online tréninků se sériemi videí, článků na pokračování, několikadílných e-booků, jako připomenutí neuhrazené/nedokončené objednávky apod.
  • Autoresponder typu po akci: jde o e-mail, který je odeslaný ze systému na základě dokončené akce ze strany uživatele. Tou může být zadání e‑mailové adresy do formuláře v pop-up oknu, splnění úkolu (objednávka) nebo změny provedené v členské sekci

Nástroje pro nastavení a rozesílání autoresponderů

nejznámějším službám a programům na efektivní e-mailing, který zahrnuje jak klasické newslettery, tak i autorespondery, se řadí MailChimp, GetResponse, český SmartEmailing, Aweber nebo iContact. Za jejich využití se zpravidla platí měsíční paušál, jehož výše se odvíjí od počtu e-mailových kontaktů nebo četnosti zasílání zpráv.