Vyzkoušejte Mioweb na 14 dní za 1 Kč! Objevte všechny výhody a funkce, které vám nabízí. Začněte tady.

Co je homepage

Homepage je termín, kterým se označuje domovská neboli úvodní stránka webové prezentace. Uživatel se na ni dostane po zadání celého doménového jména do adresního řádku prohlížeče.

Plní několik funkcí, vždy v závislosti na tom, k jakému účelu konkrétní www stránky slouží. Obecně je však pomyslnou hlavní křižovatkou, která návštěvníkům představuje službu, projekt či produkt, získává si jejich pozornost a ukazuje jim, kde dále najdou relevantní informace ohledně toho, co je zajímá. Měla by proto být maximálně funkční, obsahově i designově atraktivní a přehledná.

Hlavní prvky

I když se konkrétní podoba homepage odvíjí od zaměření webovek, existují prvky, které jsou pro ni typické a které na ní obvykle uživatelé najdou.

  • Úvodní obrázek – přispívá k vyvolání emocí a asociací, pomáhá zaujmout a je důležitou součástí vizuálu jako celku. Kvalitní úvodní fotografie vzbuzuje u návštěvníka dobrý dojem a důvěru.
  • Slogan – stručný úderný slogan odlišuje od konkurence a podporuje snadnější zapamatování.
  • Popis služeb – z homepage by také mělo být patrné, čím se daná společnost, e-shop či magazín zabývá. Zpravidla se uvádí jen pár základních informací a poté se odkazuje na příslušnou podstránku s větším množstvím textu.
  • Navigace – informuje o struktuře webu a ukazuje návštěvníkům snadnou cestu k požadovaným informacím. Jedná se o základní prvek, který většina uživatelů internetu na homepage očekává.
  • Výzva k akci – úvodní stránka může dále obsahovat výzvu k akci, tedy instrukce návštěvníkům. Typicky se používá například při získávání e-mailového kontaktu, nasměrování na objednávku či další informace apod.
  • Propojení se sociálními sítěmi – v současnosti již standardní součást domovské stránky, která může ukazovat aktivitu na sociálních sítích a zároveň poskytovat „social proof“, tedy potvrzení třetí stranou o kvalitě služeb apod.
  • Nástin příběhu – pokud má projekt za sebou zajímavou historii, může se stručné přiblížení objevit i na homepage. Pak se podílí na získávání pozornosti a vytváření dobrého dojmu.
  • Video – může nahrazovat standardní text o tom, co daná firma dělá, jak a proč. Video je pro uživatele jako obsah mnohem „stravitelnější“. Navíc může ukazovat, že za webem stojí lidé, což mu dodává důležitou „lidskou tvář“. Tento prvek se tak může stát vysoce efektivním přesvědčovacím argumentem.
  • Online chat – představuje pomocnou ruku pro návštěvníka a také formu aktivního oslovení, které může mimo jiného vzbudit důvěru a zájem. Uživatel tak může svůj problém vyřešit jednodušeji a rychleji, než kdyby si měl řešení sám dohledávat na webu.
  • Užitečný nástroj – své místo na homepage může mít i nástroj, s jehož pomocí uživatel zjistí užitečné informace, které mu pomohou. Klasickým zástupcem tohoto prvku jsou nejrůznější kalkulačky (například úspor) a další podobné praktické online pomůcky.