Vyzkoušejte Mioweb na 14 dní za 1 Kč! Objevte všechny výhody a funkce, které vám nabízí. Začněte tady.

Co je content marketing

Content marketing neboli obsahový marketing (případně marketing obsahem) je součástí tzv. inbound internetového marketingu zaměřeného na navazování a tvorbu dlouhodobého pozitivního vztahu s návštěvníky, uživateli a potenciálními zákazníky.

Content marketing představuje všechny aktivity, jejichž výstupem je kvalitní unikátní obsah jako hlavní prostředek k dosažení marketingových cílů. Variantami obsahového marketingu mohou být:

 • blogy,
 • články,
 • recenze,
 • návody,
 • podcasty,
 • FAQ,
 • infografiky,
 • obrázky,
 • e-booky,
 • newslettery,
 • případové studie,
 • soutěže,
 • webináře,
 • videa apod.

Hlavní cíle obsahového marketingu

Základním cílem obsahového marketingu je předávat hodnotné a užitečné informace, které příjemcům pomáhají, vzdělávají je či baví. A to následně přináší dané společnosti benefity v podobě rostoucího zájmu a loajality ze strany čtenářů, posluchačů nebo diváků.

Výhody

Publikace hodnotných článků např. v magazínové sekci firemního webu může přinášet následující výhody:

 • vyšší návštěvnost,
 • rozšiřování povědomí o značce,
 • rostoucí důvěryhodnost,
 • podpora konkurenceschopnosti – konkurenční výhoda,
 • budování pozice autority v oboru,
 • větší počet konverzí.

Předpokladem uvedených benefitů je odpovídající kvalita předkládaného obsahu. I když ji ovlivňuje více faktorů, odborníci specifikovali primární vlastnosti významného contentu. Ten by tak určitě měl být kromě jiného:

 • originální (zcela zapovězeno je kopírování cizích článků a podobné taktiky),
 • užitečný (čtenář, posluchač nebo divák by se měl dozvědět něco, co mu zjednoduší, zpříjemní či obohatí život, event. podpoří rozvoj znalostí a dovedností),
 • sdílený (zpracování by mělo vzbudit v příjemcích touhu podělit se o získané informace s dalšími lidmi, typicky sdílením přes sociální síť).

Historie obsahového marketingu

Počátky content marketingu, který v principech odpovídá dnešnímu pojetí, lze vypozorovat už v 18. století (Benjamin Franklin vydal almanach). Opravdu velkého rozvoje se dočkal v 50. letech minulého století. V roce 1996 prohlásil Bill Gates, že „obsah je král“, resp.: „content is king“. A toto konstatování plně popsalo i předpovědělo význam obsahového marketingu. V podobě, jakou využívají současní marketéři, existuje zhruba od začátku 21. století.

Obsahová strategie

Základním stavebním kamenem obsahového marketingu je vhodně stanovená strategie. Zahrnuje plánování toho, CO se bude tvořit, KDY se to bude publikovat a JAK se to bude propagovat, aby došlo ke splnění předem určených cílů – nárůst konverzí, návštěvnosti, zmínek na sociálních sítích apod.

Jde tedy o promyšlený projekt, který kromě jiného zohledňuje např. i sezónní záležitosti, aby třeba v létě nevycházely příspěvky o výběru lyží či o vánočních dárcích. Samozřejmě by měl vznikat i na základě definované cílové skupiny.

Jeden z možných postupů navrhování obsahové strategie je založený na analýzách publika či konkurence nebo určení účelu a zodpovědných osob. Otázky, které je vhodné zodpovědět v rámci plánování, tak mohou vypadat např. takto:

 • Jaký obsah tvoří největší konkurenti v oboru?
 • Jaké problémy řeší cílová skupina?
 • Kdo bude mít na starosti tvorbu obsahu?
 • Jaké jsou dostupné kapacity na správu blogu (či jiných zvolených kanálů)?
 • Jaké jsou konkrétní cíle a jak je bude možné změřit?

Hlavní nástroj – copywriting

Ačkoliv content marketing nemusí znamenat jen pouhý text, i tak právě slova a věty tvoří většinu z obsahu internetových stránek. Proto je nedílnou součástí tohoto typu marketingu i copywriting.
Copywritingem se rozumí vytváření čtivých propracovaných textů, které přináší řešení nějakého problému a dokážou případně elegantně přesvědčit čtenáře o stoprocentní správnosti nabízeného řešení.