Vyzkoušejte Mioweb na 14 dní za 1 Kč! Objevte všechny výhody a funkce, které vám nabízí. Začněte tady.

Co je copywriting

Copywriting je pojem z oblasti reklamy a marketingu, kterým se rozumí kreativní tvorba textů pro nejrůznější účely.

Nejčastěji jde o prezentaci produktů a služeb s cílem zaujmout čtenáře, vzbudit u něj důvěru a přesvědčit ho k provedení akce, například k přečtení dalších informací, vyplnění objednávky, přidání zboží do košíku, koupi apod. Určitou odnoží copywritingu je copyediting, který představuje upravování již napsaných textů, aby byly čtivější, přehlednější a celkově kvalitnější.

Obecné zásady

Kvalitu výsledného textu lze hodnotit na základě rozličných parametrů, které vycházejí ze stanoveného záměru i z čistě obecně uznávaných pravidel souvisejících s gramatikou a stylistikou. Velký důraz se klade také na unikátnost a v případě potřeby i na SEO (optimalizaci pro vyhledávače) – správné uvádění vhodných klíčových slov, která napomáhají lepší viditelnosti obsahu ve vyhledávačích. Obecně by měl dobrý text splňovat následující kritéria:

 • přehledná struktura s využitím odstavců, podnadpisů, odrážek apod.,
 • absence pravopisných či stylistických chyb,
 • originalita,
 • maximální srozumitelnost a výstižnost,
 • důvěryhodná, přesvědčivá a pravdivá sdělení,
 • nápadité pojetí, co vzbuzuje pozornost,
 • nenucené, ale přitom jasné vybídnutí k akci (může a nemusí být dle povahy textu).

Využití

Nejčastěji je copywriting skloňován v souvislosti s tvorbou webových stránek, avšak textař – copywriter se zabývá i dalšími typy textů. Patří mezi ně například:

 • e-mailové zprávy a newslettery,
 • PR články a tiskové zprávy
 • propagační materiály – inzeráty, letáky, bannery atd.,
 • claimy, slogany, hesla,
 • názvy společností, služeb a výrobků,
 • popisky produktů.

Model AIDA

Model AIDA je jedním z mnoha principů, které lze při copywritingu využít pro vytvoření ideálně vygradovaného sdělení. Jako určitá forma osnovy popisuje body, které by měl text postupně plnit.

 • A (Attention – pozornost): článek musí upoutat čtenářovu pozornost, povětšinou se k tomu využívá úderný titulek či atraktivní grafika.
 • I (Interest – zájem): dalším krokem je probudit zájem, například „vypíchnutím“ nějaké zásadní informace.
 • D (Desire – přání): dále přichází na řadu přesvědčovací fáze, ve které by měl čtenář neboli potenciální zákazník získat nezlomný pocit, že danou věc či službu potřebuje. Že vyřeší jeho problémy a nabízí mu řešení. Používají se pro to logické argumentace a také emoce. §
 • A (Action – akce): v závěru je vhodné čtenáře „popostrčit“ dále, vybídnout ho ke koupi/zavolání/registraci atd.

USP v copywritingu

Další často uplatňovanou zkratkou v oboru copywritingu je USP (unique selling proposition) – v češtině jedinečný prodejní argument. Ten by se měl v textu nacházet v podobě 1 až 3 výstižných vět, ze kterých čtenář okamžitě pochopí, v čem je popisovaná nabídka skutečně lepší než konkurenční a proč by jí měl dát přednost před ostatními dostupnými.