Vyzkoušejte Mioweb na 14 dní za 1 Kč! Objevte všechny výhody a funkce, které vám nabízí. Začněte tady.

Co je doména

Doména neboli doménové jméno je unikátní internetová adresa. Její hlavní funkcí je nahrazovat číselný kód v podobě IP adresy, čímž usnadňuje nalezení a navštívení konkrétních webových stránek.

Lze si ji představit jako standardní adresu, která se skládá například z názvu ulice a čísla popisného. Pokud by neexistovalo pojmenování ulic, museli by lidé využívat složitých souřadnic k určení pozice budovy. Na stejném principu funguje i doména.

Druhy neboli úrovně domén

Domény se zpravidla dělí do tzv. úrovní. Prakticky popisují jednotlivé části doménového jména jako celku.

  • Doména I. řádu – v angličtině TLD (top level domain), nachází se na konci za tečkou, jde tedy o koncovku. Rozlišují se 2 druhy, a to geografické (pro Českou republiku „cz“) a generické („com“, „info“ či „org“ a další). Příklad: www.jmenowebu.cz.
  • Doména II. řádu – jedná se o nejdůležitější typ, protože je to samotný název stránek. Při čtení textu zleva doprava se jedná o část před doménou I. řádu. V současné době v ní lze využít znaky anglické klávesnice. Délka musí být do 63 znaků. Příklad: www.jmenowebu.cz.
  • Doména III. řádu – lze se setkat i s pojmenováním subdoména. Představuje určité rozšíření domény II. řádu. Příklad: magazin.jmenowebu.cz.

Jestliže chce někdo využívat vlastní doménu, musí si ji zakoupit (resp. pronajmout) u registrátora.

Výběr dobré domény

Vymyslet a vybrat vhodnou doménu pro projekt, magazín, e-shop či prezentaci firmy může být poměrně složité. Zvláště pak v případě, že název vyžaduje použití obecné fráze, které jsou už v mnoha variantách zabrané.

Existují doporučení, která mohou volbu usnadnit. Z celé řady zásad pro výběr uvádíme ty nejdůležitější. Doménové jméno by mělo být:

  • krátké a výstižné,
  • snadno zapamatovatelné a vyslovitelné,
  • unikátní v rámci možností.

Tip: Více informací a tipů najdete v článku Jak správně vybrat doménu.

Doména vs. webhosting

Doména tvoří společně s webhostingem základ pro provozování webových stránek. Zatímco doménové jméno je jejich název, webhostingem se rozumí datový prostor na serveru, tedy vyhrazené místo na internetu, ve kterém jsou stránky uložené. Hosting lze využívat placený či zdarma (s omezeními) nebo si obstarat vlastní.

URL adresa

Doména je součástí URL (uniform resource locator), jednotné adresy zdroje. Termínem se nazývá řetěz znaků s předem určenou strukturou, díky kterému lze přesně specifikovat umístění nějaké služby na internetu a také protokol umožňující přístup ke zdroji této služby. Příklad URL pro pomyslnou sekci „naše služby“ na www stránce nazevwebu.cz: http://nazevwebu.cz/sluzby.