PŘEJETE SI OVLÁDNOUT MIOWEB A TVOŘIT SVŮJ WEB S RADOSTÍ?

PŘIJĎTE NA WORKSHOP 14. - 15. 2. V PRAZE

CO JE INTERNET

Internet je tvořen propojenou sítí počítačů. Toto propojení může být realizováno buď skrze kabel anebo bezdrátově. V současné době je internet sítí celosvětovou.

Víme, že je toto vysvětlení příliš stručné, a proto právě pracujeme na jeho rozšíření.