Vyzkoušejte Mioweb na 14 dní za 1 Kč! Objevte všechny výhody a funkce, které vám nabízí. Začněte tady.

Co je koncept 4P

Koncept 4P je pojem, který zahrnuje anglická slova „product“, „price“, „place“ a „promotion“ (produkt, cena, distribuce, propagace). Označuje soubor čtyř hlavních složek nebo také faktorů marketingového mixu, které musí řešit marketingová strategie.

Vhodně zvolené využití popisovaných součástí mixu vede k plnění stanovených cílů. Termín spadá do oblasti obecného marketingu, ne jen toho internetového.

  • Product – produkt: představuje produkt (což může být i služba) a všechny jeho vlastnosti, které uspokojují potřeby koncového zákazníka. Proto sem kromě samotného předmětu prodeje patří také design, obal, záruka, doprovodný servis apod.
  • Price – cena: udává peněžitou hodnotu daného produktu a zabývá se všemi parametry, které se do ní promítají (slevy, možnosti úhrady atd).
  • Place – místo (ve smyslu distribučních kanálů): definuje, kde a jak bude docházet k prodeji, zásobování a doplňování sortimentu. Řeší možnosti, jak si může zákazník zboží nebo službu pořídit. Popisuje cestu z výroby ke spotřebiteli.
  • Promotion – propagace: určuje způsoby, jak nejvhodněji informovat cílovou skupinu o produktu. Řadí se sem nejen reklama, ale i přímý prodej. V online prostředí zastává roli nejdůležitějšího prvku marketingového mixu.

5P a pak 4C jako následovníci pojmu

Některé zdroje poukazují na to, že 4P nahradily jiné termíny, protože se jedná o už překonaný postup. Nejprve se objevil koncept 5P, který k popisované kombinaci připojil ještě slovo „people“ (lidé). Vyzdvihl důležitost znalostí a know-how odborníků, kteří stojí za vznikem produktu.

Později písmeno „P“ nahradilo „C“ – tento nový návrh počítal s marketingovou strategií vytvářenou z pohledu kupujících. Směs čtyř céček sestává z následujících slov: „customer value“, „communication“, „convenience“, „cost to the customer“ (užitná hodnota pro spotřebitele, komunikace, pohodlí či výhodnost, cena pro zákazníka).

Nejnovější mix = 3V

Nejmladší metoda pro dosažení vytyčených cílů operuje se slovy na „V“ – „valued customer“, „value proposition“, „value network“ (hodnotný zákazník, hodnotová nabídka, hodnotová síť). Odpovídá na otázky koho oslovovat/obsluhovat, co nabízet a jak to nabízet.