CO JE KONCEPT 4P

Koncept 4P obsahuje 4 základní pilíře marketingového plánu. Jedná se o počáteční písmena anglických slov: Product (produkt, který je žádaný), Price (hodnota produktu pro zákazníka), Promotion (propagace), Place (kde a jakým způsobem se produkt prodává). Sladění těchto čtyř věcí by mělo vést k úspěchu projektu.

Víme, že je toto vysvětlení příliš stručné, a proto právě pracujeme na jeho rozšíření.