Vyzkoušejte Mioweb na 14 dní za 1 Kč! Objevte všechny výhody a funkce, které vám nabízí. Začněte tady.

Co je kontextová reklama

Kontextová reklama (angl. context advertising) patří jako pojem do oblasti internetového marketingu. V obecném pojetí nejde o typ propagace, ale spíše o způsob, jakým jsou jednotlivé inzeráty/odkazy/bannery umisťovány a zobrazovány na webových stránkách nebo ve vyhledávači.

Pokud je tedy reklamní formát součástí kontextové reklamy, pak se na webu objevuje v souvislosti s obsahem dané podstránky. Dochází k tomu zpravidla na základě shody klíčových slov. Inzerce tedy zapadá do kontextu uvedených informací – z tohoto principu vychází pojmenování.

Příkladem využití systému kontextové reklamy může být banner/inzerát s pneumatikami na auto, který se objeví u článku o výběru pneu. Podmínky zobrazování někdy zapříčiní tzv. kouzlo nechtěného, kdy například vážné zprávy zcela nevhodně doplní nabídka zboží, co sehrálo ústřední (negativní) roli v popsané události.

Kontextová reklama ve výsledcích vyhledávání (SERP)

První společností, která zahrnula kontextovou reklamu do své reklamní sítě, byl Google. Přišel tehdy s možností, jak vhodně zkombinovat požadavky inzerentů a uživatelů internetu, kteří k určitému tématu něco hledají. Inzeráty se tak dostávají k ideální cílové skupině, lidem, kteří se zajímají o danou problematiku.

Na fungování kontextové reklamy se podílejí tři strany. O realizaci se stará provozovatel systému (nejznámější jsou Google AdSense / Google AdWords, Sklik), který umožňuje zadávání a publikování inzerátů. Prostor pro jejich umístění dodává majitel webu, který se do systému zapojil. Zadavatelem je inzerent, který chce propagovat.

Jak to funguje

Když vznikne požadavek na zobrazení reklamního formátu v kontextu nějakého tématu, tak vše proběhne následovně:

  • Systém, který provozuje kontextovou reklamu, prohlédne obsah www stránky s ohledem na zadaná klíčová slova.
  • Poté na základě vyhodnocení ukáže návštěvníkovi relevantní inzeráty.

Nejpopulárnější formou pro financování kontextové reklamy je PPC (cena za proklik). Dále existují PPV (cena za zobrazení), PPA (cena za akci uživatele) či PPT (cena za čas).

Hlavní výhody kontextové reklamy

  • Systém obvykle dovoluje rychlé spuštění a okamžité zobrazování.
  • Umožňuje přesné zacílení inzerátu, a to i z hlediska demografických údajů příjemců.
  • Působí přirozeně, protože odpovídá kontextu.
  • Jednoduchá měřitelnost.
  • Dobrá návratnost investic.