Vyzkoušejte Mioweb na 14 dní za 1 Kč! Objevte všechny výhody a funkce, které vám nabízí. Začněte tady.

Co je konverze

Termín konverze (angl. goal) vyjadřuje v online marketingu akci vykonanou návštěvníkem webu. Jde o předem stanovený cíl a marketingové postupy nebo aktivity vedou k jeho splnění. Obecně platí, že konverze proměňuje obyčejného uživatele v zákazníka. V užším smyslu slova ale nemusí znamenat jen dokončený nákup v e-shopu, záleží na konkrétní strategii a na tom, o co usiluje marketér či provozovatel daných internetových stránek.

Často se konverze spojuje s PPC a reklamou obecně. S pojmem úzce souvisí i další důležitý z této tematiky, a to konverzní poměr, který se používá (podobně jako např. návštěvnost) jako jedno z měřítek úspěšnosti webovek. Čím více konverzí se uskuteční, tím lépe.  

Příklady konverzí

Druhy konverzí

Existují dva hlavní druhy, mikro a makro konverze. Vzájemně se doplňují a měly by na sebe navazovat.

  • Mikrokonverze – popisuje drobnější úkon (typicky proklik), který uživatel vykoná, když míří ke splnění primárního cíle, resp. makrokonverzi. Může také ukazovat, zda je web dobře přístupnýpoužitelný. Pokud ano, dochází k plnění jednotlivých dílčích kroků dle předem určených pravidel.
  • Makrokonverze –  představuje základní „velkou“ konverzi, která zaručuje výnos podnikání. Zpravidla se jí tedy rozumí cíl, jehož splnění generuje zisk. V elektronickém obchodě se proto za konverzi považuje dokončený nákup, u prezentace specialisty objednávka služeb apod.

Měření konverzí

Počet konverzí nebo konverzní poměr konkrétních stránek lze sledovat přes řadu nástrojů a služeb, mezi nejvyužívanější patří Google Analytics. Ve WordPressu a v podobných redakčních systémech slouží k tomuto účelu rozličné pluginy a doplňky. Vyhodnocování může probíhat na základě mnoha kritérií – pro samostatné akce nebo u nejdůležitějšího cíle webu. Také je možné využívat segmentaci, která pracuje s demografickými a dalšími údaji. Majitelé webu by tak měli pamatovat na to, že každá konverze má svou specifickou cílovou skupinu.  

Tipy pro zvyšování míry konverze

Základ pro vyladění marketingových metod, které uživatele dovedou až ke konverzi, tvoří pravidelné měření a vyhodnocování pro vysledování toho, co funguje a co ne. Poté se může přistupovat ke konkrétním změnám. Nezbytnou roli sehrává kvalitní copywriting, líbivá grafika a přehledné intuitivní ovládání.

Dále počet konverzí zvýší například:

  • personalizace,
  • atraktivnější vizuál,
  • zdokonalení zákaznické péče,
  • akce a bonusy,
  • zdůraznění důvěryhodnosti značky,
  • zjednodušení procesu apod.