Vyzkoušejte Mioweb na 14 dní za 1 Kč! Objevte všechny výhody a funkce, které vám nabízí. Začněte tady.

Co je konverzní poměr

Konverzní poměr (angl. conversion rate) neboli míra konverze spadá jako odborný termín do oblasti měření výsledkůinternetovém marketingu.

Jako hojně používaná metrika v procentech vyjadřuje, kolik lidí z celkového počtu návštěvníků provedlo na webu požadovanou akci (např. nákup, vyplnění a odeslání formuláře, prokliknutí do další sekce, objednání produktu/služby apod). Pro tuto akci se používá konkrétnější pojem konverze. Kromě internetových stránek se týká i PPC reklam a dalších marketingových formátů, které předpokládají zapojení příjemce sdělení.

  • Vzoreček pro výpočet konverzního poměru = počet konverzí / počet návštěvníků webu * 100. Takže pokud uživatelé provedou např. 200 konverzí, a přitom dané stránky navštívilo 400 lidí, bude konverzní poměr 50 %.

Využití konverzního poměru

Konverzní poměr vypovídá o tom, s jakou úspěšností plní webové stránky svůj účel a stanovené cíle. A od toho se odvíjí i jeho využití – na základě vyhodnocování a porovnávání výsledků lze navrhovat úpravy a strategie, které povedou ke zvyšování počtu konverzí.

Jako ukazatel tak pomáhá odhalit slabá (nebo naopak mimořádně funkční) místa např. v použitelnosti a srozumitelnosti webu, cestě zákazníka či u CTA (výzev k akci) a dalších podobných prvků/faktorů, které ovlivňují chování uživatele.

Nástroje pro sledování konverzního poměru

Konverze dokáže zaznamenávat řada analytických nástrojů, které pracují s návštěvností webu či se správou a vyhodnocováním marketingových aktivit. Typickým příkladem je Google Analytics, dále Google AdWords a spousta jiných bezplatných nebo placených služeb, webových doplňků a rozšíření (pluginy u WordPressu).

U čeho a jak často sledovat konverzní poměr

Konverzní poměr souvisí s webem jako celkem (např. u e-shopu), jednotlivými podstránkami (např. u landing page) nebo i vymezenými segmenty zákazníků (např. u cílové skupiny specifikované na základě demografických údajů).

Co se týče četnosti, optimální frekvence je od týdenní až k měsíční. Delší časové úseky jsou vhodné u projektů, jejichž podstata to dovoluje (např. obchod se striktně sezónním zbožím) apod.

Jaký konverzní poměr je nízký/vysoký

I když nepanuje shoda v tom, co je slabý, a co naopak silný konverzní poměr, některé zdroje v této problematice operují s 1 % – cokoliv pod je neúspěch. Obecně jde ale spíše o to snažit se dosažené výsledky neustále zlepšovat. To znamená, že když v jednom měsíci vyplyne konverzní poměr 15 %, v tom dalším bude úspěch 15,1 %.