CO JE MARKETINGOVÝ MIX

Marketingový mix je souhrn faktorů, které se významným způsobem podílejí na úspěchu marketingové strategie. Jedná se o tzv. 4P, tedy Product (produkt), Price (cena), Promotion (propagace), Place (distribuce).

Víme, že je toto vysvětlení příliš stručné, a proto právě pracujeme na jeho rozšíření.