Vyzkoušejte Mioweb na 14 dní za 1 Kč! Objevte všechny výhody a funkce, které vám nabízí. Začněte tady.

Co je marketingový mix

Pojem marketingový mix souhrnně označuje nástroje (nebo metody), které slouží k tvorbě a realizaci marketingové strategie a splnění stanovených cílů. Jako termín tedy patří do oblasti obecné propagace, pod kterou spadá i internetový marketing.

V širším pojetí vypovídá marketingový mix o taktice, jak s daným produktem či službou dosáhnout úspěchu na trhu podle poptávky a potřeb potenciálních uživatelů (zákazníků). Určuje, jaké propagační aktivity využít a jakým směrem se v této otázce vydat.

Obvykle se termín spojuje s konceptem 4Pčtyřmi základními složkami, co se ukrývají pod anglickými slovy „product“ (produkt), „price“ (cena), „place“ (distribuce), „promotion“ (propagace). Tento čtyřsložkový model marketingového mixu ale není jediný. Existují také další (novější) verze jako například 4C, 5P nebo 3V.

Odborníci poukazují na nutnost obměňovat marketingový mix (a s ním celý marketingový plán) podle vývoje trhu, novinek v sortimentu nebo aktualizovaných záměrů společnosti. Pokud se upraví či změní některý z nástrojů, musí si marketér pohlídat, aby bylo nové pojetí v souladu se zbývajícími využívanými prvky.

Marketingový mix na internetu = 4S

Standardní formy marketingového mixu nemusí vyhovovat nárokům a specifikům online prostředí, proto vznikla alternativa nazývaná webový marketingový mix 4S. Obsahuje následující části:

  • Scope – strategie: vymezuje plánovací činnosti, které umožní zahrnout do klasického marketingu firmy propagaci uskutečňovanou prostřednictvím internetu.
  • Site – www stránky: vše, co souvisí s návrhem a provozem webových stránek dané firmy. V prvotních fázích jde především o to, pojmenovat očekávání návštěvníků, aby jim podoba webu zajistila vynikající uživatelský zážitek. Ze všech důležitých částí lze zmínit chytlavou homepage, přehlednou strukturu nebo praktickou navigaci.
  • Synergy – synergie: tato složka představuje podmínku zajistit spolupráci všech klíčových komponent, které propojí aktivity na internetu s plány, možnostmi a zázemím firmy.
  • System – systémy: obsahuje vše, co se týká technologií, které zajišťují chod webu, a to včetně vyhodnocování návštěvnosti apod.