Vyzkoušejte Mioweb na 14 dní za 1 Kč! Objevte všechny výhody a funkce, které vám nabízí. Začněte tady.

Co jsou off-page faktory

Termín off-page faktory (někdy také offpage nebo off page) se používá v oblasti internetového marketingu známé pod názvem optimalizace pro vyhledávače (SEO).

Off-page faktory společně s on-page faktory ovlivňují, jak dobře se zvolená webová stránka umístí ve výsledcích vyhledávání. Na rozdíl od on-page faktorů se off-page faktory nacházejí mimo dané webové stránky, nelze je tedy ovlivňovat tak snadno.

Čím lepší jsou off-page faktory stránky, tím lépe ji pak hodnotí i fulltextové vyhledávače a vypisují stránku na lepší pozici ve výsledcích vyhledávání. Off-page faktory mívají vzhledem ke své horší ovlivnitelnosti často větší váhu než on-page faktory. Mezi nejdůležitější off-page faktory patří zpětné odkazy a zmínky na sociálních sítích.

Zpětné odkazy

Zpětné odkazy jsou hypertextové odkazy, které na web míří z jiných stránek. Čím více odkazů na danou stránku vede, tím lépe ji vyhledávače hodnotí. Důležitým parametrem je ale kromě jejich kvantity (celkového počtu) i kvalita, tedy z jak důležitých stránek odkazy pocházejí.

Jak se určuje kvalita zpětných odkazů?

  • Text odkazu – Velký význam má text samotného odkazu, tedy část, na kterou lze kliknout. Odkazy by neměly směřovat pouze na jednu stránku webu a neměly by být ve stejném tvaru.
  • Tematická příbuznost – Kvalitní zpětný odkaz pochází z webu, který se věnuje podobné problematice, jako zvolená stránka (např. web o programování odkazuje na podobně zaměřený web, také o programování).
  • Důvěryhodný web – Web, ze kterého odkaz pochází, by měl publikovat kvalitní obsah pro své uživatele a měl by být autoritativní.
  • Stáří odkazu – Vyhledávače si všímají toho, jak jsou odkazy staré. Novější a relevantnější odkazy vynesou stránce lepší umístění ve vyhledávačích.
  • Umístění na stránce – Dalšími faktory, které ovlivní váhu odkazu, jsou jeho umístění na stránce a umístění odkazující stránky ve struktuře webu.

Zmínky na sociálních sítích

Mezi další off-page faktory patří zmínky na sociálních sítích. Off-page signály ze sociálních sítí hrají důležitou roli v hodnocení stránky. Vyhledávače si všímají, jak moc se o zvolené stránce mluví na sociálních sítích jako je Facebook, Twitter či Google+.

Při provozování webu je důležité pamatovat na off-page faktory. Je ale zároveň potřeba dodržovat určitá pravidla a nepoužívat praktiky, které vyhledávače považují za nekalé. Například v poslední době se vyhledávače zaměřují na boj proti tzv. linkfarmám, tedy „umělým“ webům, stvořeným pro posílání spousty odkazů na vybrané cílové weby.