CO JE ONLINE KURZ

Online kurz obsahuje soubor znalostí a dovedností, který je předáván klientovi přes internet prostřednictvím uzavřené sekce nebo zasílání e-mailů. Častou formou výuky v kurzu jsou videa, která mají nahradit osobní kontakt.

Víme, že je toto vysvětlení příliš stručné, a proto právě pracujeme na jeho rozšíření.