Vyzkoušejte Mioweb na 14 dní za 1 Kč! Objevte všechny výhody a funkce, které vám nabízí. Začněte tady.

Co je outsourcing

Termín outsourcing se používá pro označení externího zajišťování činností, které firma nemůže nebo nedokáže realizovat sama. Když se rozhodne outsourcovat, najme si odborníka (nebo celý tým), který jí bude potřebné služby dodávat.

Společnost obvykle zvolí outsourcing, protože nemá kapacitu, čas, znalosti nebo vybavení, aby se mohla předmětným aktivitám věnovat v potřebném rozsahu. V oblasti e-commercemarketingu se tak jedná o hojně využívaný model spolupráce.

Outsourcování se často týká například copywritingu, grafických či programátorských prací, e-mailingu, správy PPC kampaní nebo profilu a reklamy na Facebooku a dalších podobných aktivit. Outsourcing může být jednorázový, opakovaný (pravidelný) nebo dlouhodobý.

Opakem outsourcingu je insourcing, který znamená, že původně externě dodávané služby začne společnost řešit interně. Buď na to již získala dovednosti, nebo vytvořila novou pozici se zaměřením na požadované procesy.

Výhody a nevýhody outsourcingu

Výhody:

  • Najatý externista je většinou levnější varianta než vlastní zaměstnanec, protože náklady se vztahují jen ke skutečně odvedené práci.
  • Outsourcing vytváří prostor věnovat se jen hlavním činnostem, které daná firma umí nejlépe.
  • Outsourcování přináší větší flexibilitu do plánování a stanovování nejen finančních cílů. Externí dodávky služeb lze totiž přesně korigovat podle aktuálních požadavků a možností.

Nevýhody:

  • Člověk „mimo firmu“ se dostane ke know-how a citlivým informacím. A to může být riziko.
  • Oproti in-house řešení mohou nastávat prodlevy v komunikaci způsobené spoluprací na dálku. Domluvit se na zadání může trvat déle, než když vše probíhá v rámci jedné kanceláře.
  • Externista nemá možnost načerpat specifika dané společnosti, což se může negativně promítnout do výsledků jeho práce.