Co je proklik

Proklik označuje kliknutí uživatele na nějaký odkaz, obvykle na internetovou reklamu, který vede k zobrazení cílové stránky. Pokud uživatel odejde ze stránky dříve, než se načte, nejedná se o proklik.

Víme, že je toto vysvětlení příliš stručné, a proto právě pracujeme na jeho rozšíření.