Vyzkoušejte Mioweb na 14 dní za 1 Kč! Objevte všechny výhody a funkce, které vám nabízí. Začněte tady.

Co je sitemap (mapa webu)

Anglický výraz sitemap (v překladu mapa stránek nebo mapa webu) označuje hierarchicky uspořádaný seznam všech stránek, které se na daném webu nachází. Cesta k němu vede většinou přes patičku. Zásadnější roli však sehrává ve formátu .XML, který usnadňuje orientaci vyhledávacím robotům a ukazuje jim, co všechno by měli zaindexovat.

Dále informuje o důležitosti jednotlivých stránek, jejich nadřazenosti a podřazenosti a také o četnosti aktualizací. I když neovlivňuje získávání lepších pozic ve výsledcích vyhledávání, je považován za významnou součást SEO.

XML sitemap představuje užitečný prvek pro nově vytvořené webové stránky a blogy, které nemusí vyhledávací roboti najít. Mapa tomu napomáhá. Svůj význam má samozřejmě i pro zavedené a již navštěvované weby, u kterých zlepšuje komunikaci směrem k vyhledávačům. Ti pak dané internetové stránky mnohem lépe „vidí“.

Tvorba XML sitemapy

Soubor s mapou webu by se měl nacházet v kořenovém adresáři konkrétní web stránky (cesta tedy vypadá takto: http://nazevstranky.cz/sitemap.xml). Na jeho vytvoření a následné automatické aktualizace slouží řada nástrojů, možnost vygenerování nabízí například i Google Search Console nebo u WordPress webů speciální pluginy. Samozřejmě existuje i možnost ručního sestavení.

Jak XML mapa webu vypadá

Příklad zdrojového souboru sitemap.xml:
[code language=“xml“]
<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>
<urlset xmlns=\"http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9\">
<url>
<loc>http://nazevstranky.cz/</loc>
<lastmod>2017-1-01</lastmod>
<changefreq>weekly</changefreq>
<priority>1</priority>
</url>
</urlset>
[/code]

Základní informace předávané sitemapou

Metadata v sitemapě předávají vyhledávačům informace o tom, cokde se na webu nachází, ale také kdy to bylo změněno či jakou to má prioritu. Konkrétně jde o následující tagy:

  • <loc> = upřesnění URL umístění stránky (povinný údaj)
  • <changefreq> = jak často se obsah dané stránky mění
  • <lastmod> = udává, kdy proběhla poslední úprava stránky
  • <priority> = určení, jak moc je stránka důležitá v kontextu celého webu

5 nejčastějších chyb

S vytvářením a umisťováním sitemapy se pojí řada chyb. Dále uvádíme ty nejobvyklejší.

  • Neexistující sitemapa
  • Vyhledávače neobdržely informace o sitemapě
  • Příliš velký soubor .XML
  • Chyby ve zdrojovém kódu sitemapy
  • Špatná URL