Co je sitemap (mapa webu)

Anglický výraz sitemap (v překladu mapa stránek nebo mapa webu) označuje hierarchicky uspořádaný seznam všech stránek, které se na daném webu nachází. Cesta k němu vede většinou přes patičku. Zásadnější roli však sehrává ve formátu .XML, který usnadňuje orientaci vyhledávacím robotům a ukazuje jim, co všechno by měli zaindexovat.

Dále informuje o důležitosti jednotlivých stránek, jejich nadřazenosti a podřazenosti a také o četnosti aktualizací. I když neovlivňuje získávání lepších pozic ve výsledcích vyhledávání, je považován za významnou součást SEO.

XML sitemap představuje užitečný prvek pro nově vytvořené webové stránky a blogy, které nemusí vyhledávací roboti najít. Mapa tomu napomáhá. Svůj význam má samozřejmě i pro zavedené a již navštěvované weby, u kterých zlepšuje komunikaci směrem k vyhledávačům. Ti pak dané internetové stránky mnohem lépe „vidí“.

Tvorba XML sitemapy

Soubor s mapou webu by se měl nacházet v kořenovém adresáři konkrétní web stránky (cesta tedy vypadá takto: http://nazevstranky.cz/sitemap.xml). Na jeho vytvoření a následné automatické aktualizace slouží řada nástrojů, možnost vygenerování nabízí například i Google Search Console nebo u WordPress webů speciální pluginy. Samozřejmě existuje i možnost ručního sestavení.

Jak XML mapa webu vypadá

Příklad zdrojového souboru sitemap.xml:
[code language=“xml“]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
<url>
<loc>http://nazevstranky.cz/</loc>
<lastmod>2017-1-01</lastmod>
<changefreq>weekly</changefreq>
<priority>1</priority>
</url>
</urlset>
[/code]

Základní informace předávané sitemapou

Metadata v sitemapě předávají vyhledávačům informace o tom, cokde se na webu nachází, ale také kdy to bylo změněno či jakou to má prioritu. Konkrétně jde o následující tagy:

  • <loc> = upřesnění URL umístění stránky (povinný údaj)
  • <changefreq> = jak často se obsah dané stránky mění
  • <lastmod> = udává, kdy proběhla poslední úprava stránky
  • <priority> = určení, jak moc je stránka důležitá v kontextu celého webu

5 nejčastějších chyb

S vytvářením a umisťováním sitemapy se pojí řada chyb. Dále uvádíme ty nejobvyklejší.

  • Neexistující sitemapa
  • Vyhledávače neobdržely informace o sitemapě
  • Příliš velký soubor .XML
  • Chyby ve zdrojovém kódu sitemapy
  • Špatná URL