Vyzkoušejte Mioweb na 14 dní za 1 Kč! Objevte všechny výhody a funkce, které vám nabízí. Začněte tady.

Co je zpětný odkaz

Zpětný odkaz (angl. backlink) je termín, který označuje jakýkoliv odkaz směřující na konkrétní web z jiných internetových stránek. Spadá do oblasti optimalizace pro vyhledávače, konkrétně mezi off-page faktory. Představuje opak pro externí nebo interní typy odkazů.

Funkce zpětného odkazu

 • Podílí se na hodnocení webu, na který odkazuje.
 • Působí jako zdroj návštěvnosti – přivádí uživatele z odkazujících stránek.
 • Jako SEO technika ovlivňuje pozice ve vyhledávání.
 • Usnadňuje uživatelům hledání komplexních informací o tématu (za předpokladu, že je kvalitní).

Velký počet může být na škodu

Obecně platí, že čím více zpětných odkazů vede na dané webovky, tím větší váhu jim přikládají vyhledávače. A na základě toho je i zobrazují na vyšších pozicích a podporují jejich celkovou viditelnost na internetu. Backlinky ale musí být relevantní a pocházet z důvěryhodných zdrojů, což znamená, že stěžejním hodnotícím kritériem je u nich kvalita, nikoli kvantita.

Například Google svým algoritmem rozděluje zpětné linky na přirozené a nepřirozené a podle toho jim následně přikládá váhu v otázce zobrazování dotčených stránek ve výsledcích vyhledávání. Nadměrný počet nekvalitních druhů, který je obvykle důsledkem neuváženého nakupování odkazů, může vést až k penalizaci webu, která zapříčiní pokles pozic nebo i úplně vyřazení z indexu.

Kvalita zpětného odkazu

O kvalitě backlinku rozhoduje několik faktorů, na které je vhodné při tvorbě webových stránek a následném budování sítě zpětných odkazů pamatovat.

 • Odkazem provázané weby musí být tematicky příbuzné, nejlépe shodné. Nelze z webu o autech odkázat na e-shop s pleťovou kosmetikou.
 • Anchor text by měl napovídat, kam odkaz vede. Tedy namísto „zde“ jsou vhodnější přesnější fráze. Resp. doporučuje se jednotlivé varianty kombinovat s tím, že jasné výrazy by měly nad neurčitými převažovat.
 • Odkazující web by měl mít hodnotný a užitečný obsah. Důležitá je také jeho pravidelná aktualizace. Vyhledávače si všímají, zda jde o „živou“ a přínosnou prezentaci.

Další informace najdete v odstavci nazvaném „Jak se určuje kvalita zpětných odkazů?“ u hesla „Off-page faktory“.

Vybrané postupy získávání zpětných odkazů

Existuje řada možností, jak pro konkrétní web zajišťovat backlinky. Všechny postupy a metody se shrnují pod termín linkbuilding. Dále uvádíme pro představu jen výčet základních a hojně využívaných:

 • registrace daného webu do katalogů internetových stránek,
 • výměna zpětných odkazů se stejně zaměřenými weby,
 • tvorba PR článků jako součást stanovené strategie content marketingu,
 • tvorba podpůrných webů a blogů, tzv. microsites,
 • aktivita na diskuzních fórech a cílené odkazovaní,
 • zapojení ostatních webů pomocí affiliate programu,
 • tvorba bonusového obsahu zdarma (e-booky, videa apod.), který zahrnuje odkazy a šíří se mezi uživateli.