Vyzkoušejte Mioweb na 14 dní za 1 Kč! Objevte všechny výhody a funkce, které vám nabízí. Začněte tady.

Rezervační systém reenio jako doplněk moderní webové prezentace

To, že webová prezentace patří k základním nástrojům propagace jakéhokoliv podnikání, je dnes zcela zřejmá skutečnost. V drtivé většině oborů je moderní webová prezentace s odpovídajícím vzhledem a obsahem nezbytným nástrojem k tomu, jak přilákat nové zákazník a poskytnout informace těm stávajícím. Často to však pouhými webovými stránkami nekončí, ale stále více se využívají i další moderní online nástroje určené nejen pro přímou komunikaci se zákazníky (sociální sítě, online chaty, apod.), ale také pro zajištění konkrétních online služeb (nákup zboží a služeb zákazníkem, objednávání, online vstupenky, apod.).

A právě online rezervační systémy patří do této skupiny nástrojů. Díky online rezervacím je možné snadno zrealizovat komplexní proces objednání, a to tak, že zákazník si rovnou vybírá z aktuálně dostupných možností a zároveň může provést všechny kroky potřebné k objednání dané služby, např. přímá online platba za vstupenky.

Rezervační systém reenio je univerzální systém, který umí poskytnout nejen samotnou rezervaci na konkrétní termín, ale také celou řadu dalších funkcí a možností pro efektivní využití napříč různými obory podnikání.

Co všechno vám rezervační systém nabízí?

Rezervační systém reenio je od samého začátku svého vývoje koncipován jako univerzální objednávkový systém. To znamená, že se nezaměřuje na jednu konkrétní oblast podnikání, ale snaží se poskytnout takové funkce, aby jeho využití bylo široké a přitom efektivní. Toto ilustruje fakt, že systém nabízí 6 různých typů termínů, které mají zcela odlišný režim fungování. Například „intervalový termín“ je vhodný pro rezervace typu tenisový kurt či sauna. Naopak termín typu „sedadla/místenky“ je vhodný pro různé plesy, divadelní představení či místenkovou dopravu.

Jak už bylo zmíněno, systém je univerzální a tedy jeho možnosti jsou poměrně rozsáhlé, a vždy je to otázkou toho, jaké funkce chce daný provozovatel využít, jak je nakombinuje a jak si celý systém nastaví. Mezi tyto další funkce patří např. podpora online platebních bran pro okamžité platby, podpora platebních terminálů, zasílání upozornění a vlastních zpráv e-mailem či SMS zprávou, importy a exporty zákazníků a jejich rezervací, možnost tvorby vlastních položek rezervačních formulářů, podpora slevových poukazů a mnoho dalších funkcí.

Za zmínku ještě stojí skutečnost, že systém je provozován tzv. jako služba (Software as a Service). To v praxi znamená, že nedochází k žádné instalaci u zákazníka, ale pouze se stačí zaregistrovat a okamžitě je možné začít systém využívat. Tomu odpovídá také způsob provozu, aktualizací i jeho cena, kdy je k dispozici jak režim zcela bezplatný, tak i dvě úrovně měsíčního předplatného.

Pro koho je především určen?

Při vývoji se snažíme, aby rezervační systém reenio byl univerzální a poskytoval funkce, které jsou očekávané a žádané. Samozřejmě to sebou nese určité výhody, ale také nevýhody. Mezi výhody patří především to, že náš zákazník získává v rámci své rezervační stránky funkce, o kterých by třeba ani sám nepřemýšlel, a přitom je může velmi snadno a efektivně využít v rámci svého předplatného. Protože je systém jednotný pro všechny naše zákazníky, všichni tak mohou těžit z toho, že systém průběžně vylepšujeme a doplňujeme nové možnosti. Určitou nevýhodou může být opět univerzálnost, protože široká paleta možností znamená větší požadavky na orientaci v systému. V případě zakázkového řešení na míru, kdy výsledný systém má přesně ty funkce v podobě, které zákazník očekává, u systému reenio je potřeba se v systému přeci jen trochu zorientovat a mít představu, co a jak chci nastavit.

Pokud bychom se podívali na typické obory podnikání, pro které je rezervační systém reenio vhodný, pak zcela jistě převažují různé wellness a fitness služby, konzultační a školící služby, kulturní akce, půjčovny či servisy.

Dá se váš rezervační systém vyzkoušet? Kolik potom vaše služba stojí?

Rezervační systém reenio je poskytován ve dvou režimech, a to jako služba zcela zdarma (FREE) a následně v placeném režimu formou měsíčního předplatného. V případě FREE varianty je možné systém používat bez jakéhokoliv časového omezení, nicméně s určitými omezeními na funkčnost a rozsah použití (max. 50 rezervací za měsíc). V případě předplatného jsou pak k dispozici dvě varianty (BUSINESS – 250 Kč/měsíc, PREMIUM – 650 Kč/měsíc), které se aktivují na konkrétní dobu. Tyto předplacené balíčky se liší v dostupnosti některých funkcí a také v množství rezervací, které je možné prostřednictvím systému realizovat.

Ve všech režimech je dále možné využívat tzv. kredity, které lze zakoupit samostatně, nebo jsou v určitém množství vždy součástí daného předplatného. Tyto kredity slouží k platbě za konzumaci služeb, které jsou zpoplatňovány dle skutečného množství využití dané funkce, např. SMS zprávy či online platby.

Stačí se tedy registrovat na www.reenio.cz a je možné okamžitě začít systém nastavovat a používat v režimu FREE.

Poskytujete technickou podporu?

Bez technické podpory by samozřejmě nebylo možné poskytnou zákazníkům plnohodnotnou službu. Naše podpora funguje primárně s využitím online komunikačních nástrojů (e-mail, online chat, apod.), kdy jsme si na základě předchozích zkušeností vytvořili model, který umožňuje efektivně a profesionálně reagovat na dotazy našich zákazníků, poskytnou návod k nastavení či doporučení nejvhodnějšího využití systému. Významným nástrojem je z toho pohledu také naše dokumentace dostupná na adrese manual.reenio.cz.

Někteří zákazníci se stále dožadují přímé telefonické podpory, nicméně tuto formu upozaďujeme, a to především z důvodu nízké efektivity samotných hovorů. Tento přístup je dnes v online světě zcela běžný, a i díky tomu můžeme poskytovat tak komplexní systém za velmi příznivé měsíční poplatky.

Jaký je smysl využití rezervačního systému v dnešní době? Proč používat rezervační systém?

Jak již bylo naznačeno v úvodu, využití online rezervačního systému je dnes velmi efektivním nástrojem, jak vylepšit podnikání a nabídnout zákazníkům moderní způsob objednávání. Samozřejmě, je vždy na zvážení, zda a v jakém rozsahu se vyplatí rezervační systém implementovat. Obecně se ale dá říct, že z větší části využití online objednávání své opodstatnění najde. Důvodů může být celá řada, počínaje zkvalitněním komunikace se zákazníky, zpřehledněním nabídky služeb, konče možností online plateb či odbavováním vstupenek pomocí QR kódů. Navíc, zákazníci jsou v dnešní době již zvyklí využívat online nástroje, takže často mohou být naopak překvapení, že např. do oblíbeného kadeřnictví se nemohou objednat online. Čím více zákazníků bude využívat online způsobu objednávání, tím méně času zabere logistika spojená s odpovídáním na telefonáty, hledání volného termínu v kalendáři apod.

Jaké je vaše technické řešení? Jak složité je integrovat rezervační systém do webu?

Naše řešení je postaveno na nejmodernějších webových technologiích a je plně provozováno v cloudu. To přináší celou řadu výhod, které umožňují efektivně sledovat a řídit výkon celého systému a poskytovat tak jedno řešení všem zájemcům. Díky tomuto modelu odpadají především náročné procesy související s aktualizací jednotlivých zákaznických instalací, a například v případě nějakého problému či chyby je případná oprava k dispozici velmi rychle a všem.

Chápeme, že webová prezentace je často výkladní skříní podnikání, a proto náš systém nabízí způsob, jak velmi snadno vložit rezervační kalendář do již existujícího webu. Stačí si v administraci systému vygenerovat kód pro vložení a ten, dle možností webu, pouze vložit jako část obsahu konkrétní webové stránky. V případě webů, které využívají Mioweb jde o využití obsahového bloku „HTML“, jak ukazuje video níže.

Pro vložený rezervační kalendář je možné ovlivnit určité parametry zobrazení, typicky barvu a způsob vložení. Další informace o vkládání rezervačního systému do webu.

S jakými dalšími aplikacemi spolupracujete?

Od počátku vývoje rezervačního systému reenio se snažíme, aby tento produkt byl univerzální a nabízel vše, co je potřebné k online objednávání. Samozřejmě, že systém nemůže pokrýt veškeré funkcionality, které na online rezervace v praxi navazují, proto systém podporuje napojení na externí řešení jako jsou online platební brány, platební terminály, nástroje pro rozesílání emailů a SMS, apod. Samozřejmostí je napojení na analytické systémy typu Google Analytics či Facebook Pixel.

Speciální postavení má integrace systému SmartEmailing. Jedná se o nástroj pro podporu e-mailového/SMS marketingu, který sami používáme, takže jeho plná integrace do rezervačního systému byla logickým krokem. Pokud se k systému reenio připojí účet v aplikaci SmartEmailing, je možné snadno importovat kontakty do konkrétních seznamů a realizovat různé marketingové kampaně apod. Propojení jde až tak daleko, že k importům může docházet automatizovaně, tzn. když vznikne nové rezervace, automaticky se informace o novém kontaktu objeví v definovaném seznamu v aplikaci SmartEmailing. Více o možnostech využití systému SmartEmailing s vazbou na rezervační systém.

Můžete uvést konkrétní příklady využití Vašeho systému v praxi?

Využití rezervačního systému reenio v praxi se poměrně dynamický mění v čase, a to s ohledem na sezónnost jednotlivých podnikání a v dnešní době také velmi výrazně s ohledem na různá omezení (aktuálně nejsou v provozu systémy u velké části menších služeb). Nicméně můžeme uvést pár „stálic“, které náš systém stabilně využívají již delší dobu.

Článek za tým Reenio připravil Michal Radecký.

Pečuji o partnerský a provizní program Mioweb Money. Starám se o to, aby měli partneři v rukou ten nejlepší nástroj na prodejní web, s nadšením jej doporučovali svým klientům a získávali za propagaci provize.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů.