Vyzkoušejte Mioweb na 14 dní za 1 Kč! Objevte všechny výhody a funkce, které vám nabízí. Začněte tady.

Budoucnost analytiky: Přechod na GA4 je nevyhnutelný

Od 1. července 2023 se Universal Analytics (UA) stala minulostí. Tato dlouholetá služba sledování webu od Googlu ukončila svůj provoz a předala žezlo novému nástupci – Google Analytics 4 (GA4). Pro majitele webů to znamená, že je nezbytné přejít na novou službu, abyste mohli nadále sledovat a analyzovat data svých webů.

Přechod na GA4 může být pro některé majitele webů výzvou. Mnozí z nich se na Universal Analytics spoléhali jako na osvědčený nástroj pro sledování návštěvnosti, chování uživatelů a výkonu jejich webů. Nicméně, s ukončením služby Universal Analytics je čas přizpůsobit se novému prostředí a využít výhod, které GA4 přináší.

GA4 je zcela novým modelem sledování a analýzy dat. Využívá měření událostí a parametrů namísto tradičních relací a zobrazení stránek. To umožňuje podrobnější a sofistikovanější sledování chování uživatelů, a tím i lepší porozumění jejich potřebám a zájmům.

Proč přejít na GA4

Jedním z hlavních důvodů, proč majitelům webů nezbývá nic jiného, než přejít na GA4, je skutečnost, že od 1. července 2023 již Universal Analytics nezaznamenává žádná nová data. To znamená, že pokud nepřejdete na GA4, budete ztrácet cenné informace o vašich uživatelích a výkonu vašeho webu. Přechod na GA4 je tedy nezbytným krokem, abyste mohli pokračovat v sledování a analyzování dat.

Přechod na GA4 by neměl být považován pouze za nutnou povinnost. GA4 přináší také řadu vylepšení a nových funkcí. Například nabízí lepší sledování mobilních aplikací, podrobnější analýzu událostí, možnost využití strojového učení a lepší integraci s dalšími produkty Google.

Jaký je rozdíl mezi GA4 a Universal Analytics?

GA4 je novou verzí Universal Analytics, také známou jako Google Analytics 3. V posledních letech se Universal Analytics začínal stávat zastaralým a nebyl schopen plnit některé funkce, které provoz moderních webů vyžaduje. Cílem GA4 je nahradit tento nástroj s pomocí modernějších funkcí a možností, které pomáhají marketérům sledovat data o zákaznících mnohem efektivněji.

Jedním z nejvýraznějších rozdílů mezi GA4 a Universal Analytics je způsob sběru dat. Zatímco Universal Analytics se soustřeďoval na sledování relací a zobrazení stránek, GA4 se zaměřuje na události a parametry. GA4 umožňuje sledovat konkrétní akce a interakce uživatelů na webu, což poskytuje podrobnější informace o jejich chování a angažovanosti.

Dalším rozdílem je struktura dat. Universal Analytics používal hierarchickou strukturu s úrovněmi účtu, vlastnictví a sledovacího kódu. GA4 naopak využívá strukturu založenou na proudění dat (data streams), která je flexibilnější a umožňuje snazší přizpůsobení sledování podle konkrétních potřeb.

GA4 také přináší nové možnosti identifikace uživatelů. Zatímco Universal Analytics spoléhal převážně na soubory cookies, GA4 umožňuje využití různých identifikátorů, jako jsou přihlášení, e-mailové adresy nebo jména, což usnadňuje sledování uživatelů napříč různými zařízeními.

GA4 nabízí rozšířené možnosti sledování různých typů událostí a akcí na vašem webu. Můžete sledovat konverze, interakce se sociálními sítěmi, videa, odkazy a mnoho dalšího. To poskytuje podrobnější informace o tom, jak uživatelé interagují s vaším obsahem. GA4 přináší také vylepšené možnosti segmentace a podrobnější přehledy o uživatelích. Můžete analyzovat, jak se uživatelé pohybují na vašem webu, které stránky navštěvují nejčastěji a jaký je jejich průběh konverze. To vám pomůže lépe porozumět svým uživatelům a optimalizovat svou webovou stránku.

Dalším významným rozdílem je přístup k reportingu. GA4 se zaměřuje na měření zapojení uživatelů (engagement) a klade menší důraz na klasické ukazatele, jako je například míra odskoku (bounce rate). To znamená, že GA4 poskytuje uživatelům hlubší a komplexnější pohled na interakce uživatelů s webovou stránkou. 

Se kterými prvky z Universal Analytics se v GA4 již nesetkáte?

GA4 přináší změny, které odstraňují některé prvky, které jste znali z Universal Analytics. Měsíční omezení hitů je odstraněno a některé funkce, jako blokování IP adres, různá zobrazení dat nebo filtry pro hostitelské názvy, nejsou v GA4 dostupné. Také míra odskoku je nahrazena měřením zapojených relací.

Měsíční omezení počtu návštěv: V Universal Analytics byli správci webů omezeni na 10 milionů návštěv na účet, 500 návštěv na každou relaci a 200 000 návštěv na uživatele za den. V GA4 již žádná taková omezení neexistují. Tento posun je důležitý, protože omezení dat v Universal Analytics mohla být překážkou pro webové stránky nebo aplikace s vysokým provozem, které produkují velké množství hitů. Díky odstranění těchto limitů v GA4 mají marketéři a majitelé webů větší volnost a flexibilitu při měření a analýze jejich dat.

Některé funkce se nepřenášejí: V Universal Analytics jste měli možnost blokovat konkrétní IP adresy, pokud jste chtěli vyloučit jejich aktivitu z analýzy. Tato funkce však není v GA4 dostupná. Místo toho se doporučuje využívat jiné způsoby filtrace a segmentace dat. Mohli jste vytvářet různá zobrazení dat pro různé účely, což umožňovalo sledovat specifické aspekty vašeho webu nebo aplikace. V GA4 se tento prvek již nevyskytuje. Místo toho se doporučuje využívat rozšířené možnosti segmentace dat a vytvářet vlastní reporty. V GA4 není také dostupná možnost nastavit filtry pro specifické hostitelské názvy, abyste získali přesnější data. 

Absence míry odskoku v reportech: V Universal Analytics byla míra odskoku důležitým ukazatelem, který vyjadřoval procento uživatelů, kteří opustili web po zobrazení jedné stránky. V GA4 je tento ukazatel nahrazen měřením zapojených relací. Zapojené relace jsou definovány jako relace, které trvaly minimálně 10 sekund, obsahovaly alespoň jednu konverzní událost nebo alespoň 2 zobrazení stránek. Míra odskoku v GA4 je pak vypočítána jako procento relací, které nejsou zapojené relace.

Přechod na GA4 není nic složitého

Přejít z Universal Analytics na Google Analytics 4 (GA4) může na první pohled působit jako složitý úkol, ale ve skutečnosti je to mnohem jednodušší, než byste si možná mysleli. Přechod na GA4 je s pomocí asistenta nastavení velmi snadný. Stačí se přihlásit do svého účtu Google Analytics a v sekci Správce vybrat možnost „Asistent nastavení GA4“. Následující kroky jsou intuitivní a průvodce vás provede celým procesem:

  • Přihlaste se do svého účtu Google Analytics a otevřete Správce (ikona ozubeného kolečka v levém spodním rohu). Zde najděte možnost „Asistent nastavení GA4“ a vyberte ji.
  • Po vybrání „Asistent nastavení GA4“ se otevře nové okno s možnostmi nastavení. Zvolte možnost „Vytvořit novou službu Google Analytics 4“ a klikněte na tlačítko „Začínáme“.
  • V dalším kroku klikněte na tlačítko „Vytvořit službu“, abyste vytvořili novou GA4 službu. V průvodci nechte nastavení na výchozí hodnotě. Měření v nové GA4 službě se automaticky aktivuje.
  • Po vytvoření nové GA4 služby můžete pokračovat kliknutím na tlačítko a podívat se na detaily této služby. Zde budete mít přístup k nastavením, konfiguraci a analýzám dat.

Po dokončení těchto kroků budete mít vytvořenou novou GA4 službu a můžete začít využívat všech výhod, které tato platforma nabízí. Pamatujte si, že GA4 přináší nové funkce a měření založené na událostech. Pro plné využití potenciálu GA4 můžete upravit a přizpůsobit nastavení podle specifických potřeb vaší webové stránky.

Přechod na GA4 od 1. července 2023 je nevyhnutelným krokem pro majitele webů, kteří chtějí pokračovat v měření, analýze a optimalizaci svých webů. GA4 přináší nové možnosti a vylepšení, které umožňují hlubší porozumění uživatelům a lepší rozhodování v oblasti marketingu a provozu webu. Nezapomeňte se připravit a provést hladký přechod na GA4, abyste mohli využívat všechny jeho výhody a dosáhnout úspěchu ve světě online.

Článek připravila digitální agentura SEO Consult, která realizuje SEOPPC reklamue-mailingsprávu sociálních sítí, správu zbožových vyhledávačůobsahový marketing.

Starám se o to, aby měli klienti Miowebu vše potřebné k úspěšnému používání naší aplikace a jejich webové projekty rostly k radosti všech.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů.