PŘEJETE SI OVLÁDNOUT MIOWEB A TVOŘIT SVŮJ WEB S RADOSTÍ?

PŘIJĎTE NA WORKSHOP 14. - 15. 2. V PRAZE

CO JE BACKEND

Backend je pojem který se užívá v souvislosti s webovými aplikacemi. Je to spojení dvou anglických slov "Back a End" a označuje tedy "zadní část" webových stránek. Opakem Backendu je Frontend, tedy sekce, kterou vidí návštěvník webu.

Víme, že je toto vysvětlení příliš stručné, a proto právě pracujeme na jeho rozšíření.