Vyzkoušejte Mioweb na 14 dní za 1 Kč! Objevte všechny výhody a funkce, které vám nabízí. Začněte tady.

Co je návštěvnost webu

Návštěvnost webu, jinak nazývaná také traffic, a její měření patří ke klíčovým prvkům provozování internetového portálu. Návštěvnost je jedním z cílů internetových stránek a skrz ni se dají prosazovat další cíle, kterých má web dosáhnout.

Existují 4 základní zdroje návštěvnosti:

  • Přímá návštěvnost (direct) – uživatel navštíví www stránky napřímo, tedy tak, že zadá do adresního řádku konkrétní adresu.
  • Odkazující stránky (referral) – uživatel narazí na zpětný odkaz webových stránek při prohlížení jiného webu (např. sociálních sítí nebo spřáteleného webu). Tento prvek patří mezi off-page faktory.
  • Vyhledávače (organic) – uživatel internetovou stránku nezná nebo si nepamatuje její přesný tvar, zadá proto klíčová slova do vyhledávače (Google nebo Seznam).
  • Kampaně (ppc) – uživatel se na web stránky dostane pomocí placených odkazů, které se mu zobrazují buď na sociálních sítích (např. Facebook) nebo ve vyhledávačích. Taková kampaň se nazývá PPC (z anglického pay per click – platba za kliknutí).

Analýza návštěvnosti

Nejčastěji se o návštěvnosti webu mluví v souvislosti s jejím analyzováním. Nejznámějším a nejrozšířenějším nástrojem pro analýzu návštěvnosti je Google Analytics. Tento nástroj je zdarma a poskytuje velké množství informací o návštěvnosti. Výhodou je možnost propojení reklamního systému Google AdWords s Google Analytics. Mezi další nástroje pro měření návštěvnosti patří například Coremetrics, AWstats, ClickTracks a mnoho dalších.

Co všechno se dá měřit

Při měření návštěvnosti webu lze zaznamenat téměř vše, od počtu uživatelů po operační systém návštěvníka. Níže je přehled základních atributů.

  • Cílové publikum – počet návštěv, uživatelé, zobrazení stránek, průměrná strávená doba, počet stránek na 1 návštěvu, noví/vracející se zákazníci, demografické údaje (jazyk, město, země).
  • Akvizice – návštěvnost a její zdroje, kanály návštěvnosti (média, odkazy), návštěvnost ze sociálních sítí.
  • Chování – rychlost a vyhledávání na webu, zájem o určitý obsah

Majitelé webových stránek mohou z těchto ukazatelů odvodit, jaký obsah uživatele zajímá, co ignoruje, zda kliká na odkazy, stahuje soubory a podobně.

Návštěvnost webu konkurence

Kromě návštěvnosti vlastního webu mohou majitelé internetových stránek změřit také návštěvnost webu konkurence. Základní analytiku každého webu lze získat pomocí nástroje SimilarWeb.com. Tento portál poskytuje informace téměř o každé stránce na internetu, a to od základní analytiky (návštěvnost, doba strávená na stránkách...), přes zdroje návštěvnosti, geografický přehled až po cílové publikum. Na podobném principu funguje webová služba Alexa.com.

Měření návštěvnosti webu, ať už vlastního nebo konkurence, patří k základním krokům při provozování webových stránek. Kvalitní nástroje pro analýzu návštěvnosti výrazně pomáhají při správě internetové stránky a umožňují neustálé zlepšování webu.