PŘEDSTAVUJEME VÁM NEJNOVĚJŠÍ GENERACI MioWebu, VERZI 3.0

NYNÍ JE TVORBA WEBU S JEŠTĚ VĚTŠÍ LEHKOSTÍ

CO JE WWW

WWW je anglická zkratka pro World Wide Web, která označuje celou internetovou síť. Jedná se o systém, v němž jsou vzájemně propojeny dokumenty na základě hypertextových odkazů.

Víme, že je toto vysvětlení příliš stručné, a proto právě pracujeme na jeho rozšíření.