Vyzkoušejte Mioweb na 14 dní za 1 Kč! Objevte všechny výhody a funkce, které vám nabízí. Začněte tady.

Co je linkbuilding

Termín linkbuilding (někdy také link building) souhrnně označuje metodu, která slouží k získávání zpětných odkazů pro web s cílem zvýšit jeho hodnotu u vyhledávačů a následně i pozice ve výsledcích nebo přispět k efektivní propagaci. Patří mezi SEO techniky, konkrétně off page faktory.

Linkbuilding zvyšuje popularitu daných www stránek, což postupně vede k jejich zviditelnění ve vyhledávačích a růstu návštěvnosti, a také rozšiřuje povědomí o značce. Důležitým faktorem je nejen množství, ale i kvalita zpětných odkazů.

Rozlišujeme aktivní (cílenou) a pasivní (přirozenou) formu. První popisuje zisk zpětných odkazů díky úsilí provozovatele stránek, který se sám či prostřednictvím najatého odborníka (linkbuildera) stará o dosahování linkbuildingových cílů. Druhá situaci, kdy na daný web odkazují různí uživatelé internetu. Sami si jeho obsah doporučují a sdílejí, např. na sociálních sítích. Někdy se tento postup nazývá link baiting a je podstatou virálně pojatých kampaní.

Možnosti

Existují různé způsoby realizace linkbuildingu. Mezi nejznámější patří:

  • tvorba podpůrných stránek (tzv. microsites),
  • zveřejňování PR článků,
  • přispívání na oborová diskuzní fóra,
  • aktivity na sociálních sítích,
  • výměna odkazů s jinými weby,
  • koupě odkazů na jiných webech.

Strategie jako základ

Hlavní podmínkou úspěšného linkbuildingu je stanovení správné strategie. Vychází z podobných faktorů, se kterými se obecně pracuje při tvoření  web stránky nebo plánování marketingových činností. Do procesu tak promlouvá např. cílová skupina, analýza konkurence, cíle webu, rozpočet, typ obsahu a komplexně content marketing dotčeného projektu.

Rizika

Pokud vznikne nepřirozené odkazové portfolio (stovky či tisíce odkazů vedoucích z nerelevantních nebo jinak nevhodných stránek), vyhledávací roboti zhodnotí, že dané webovky využívají zakázané SEO techniky a přistoupí k penalizaci. Z té vyplyne pokles pozic nebo úplné vyřazení z výsledků. Google tuto problematiku řeší v rámci nápovědy Google Search Console, kde popisuje podvodné praktiky s odkazy a související pravidla.

Interní linkbuilding

Výše uvedené informace se týkají získávání zpětných odkazů mimo konkrétní stránky. Někdy se však pod termínem linkbuilding rozumí i síť interních odkazů, které propojí jednotlivé sekce a kategorie jednoho webu. Podobně jako externí, i tyto pomáhají v optimalizaci pro vyhledávače. Důležitým aspektem je správné používání anchor textu a klíčových slov a smysluplnost prolinkování.

Kontrola

Pro kontrolu počtu nebo typu zpětných odkazů, které na web směřují, lze používat různé nástroje. Základní náhled poskytne i vyhledávač Google, do kterého stačí zadat dotaz v tomto tvaru: „link:www.nazevwebu.cz“. Následně se zobrazí výsledky s přehledem stránek, které na uvedené webovky směřují. Jde však pouze o odkazy vyhodnocené jako kvalitní, pro podrobnější výpis je vhodné analyzovat síť pomocí specializovaných služeb.